MISIUNEA CENTRULUI DE ZI

 
Prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor, prevenirea abandonului școlar, prevenirea delincvenței juvenile, prevenirea riscului de marginalizare socială, prin asigurarea pe timpul zilei a următoarelor servicii: servicii de servire a mesei, servicii educaționale, servicii recreative și de socializare, servicii de asistență socială, servicii de suport emoțional și consiliere psihologică, servicii de orientare școlară și profesională, servicii de asistență și îngrijire medicală, servicii de abilitare/reabilitare, servicii de transport.

BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI POT FI

• Copiii care provin din familii monoparentale (sunt în grija unui singur părinte/reprezentant legal, în urma separării părinților sau a decesului unui părinte);

• Copiii cu risc de abandon sau eșec școlar, situații datorate dezinteresului părinților, a problemelor familiale sau a nivelului scăzut de educație al părinților

Serviciile furnizate de Centru de zi

• Servicii recreative si de socializare ( integrare sociala, jocuri interactive, jocuri la alegere, jocuri in aer liber, serbari, spectacole, picnicuri, excursii, vizionari de filme cu teme si rol formativ, autogospodarire, etc.)

• Servicii de suport emotional si consiliere psihologica pentru copil si familie;

Programul de activități al Centrului de zi

Programul Centrului de zi pe perioada vacantelor școlare:

  • Centrul de zi desfășoară activități pe toată perioada vacanțelor școlare de luni până vineri cu exceptia lunii august cand se sistează activitățile cu copiii pentru curățenia generală și dezinsectie etc