BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI POT FI:

  • Copiii cu vârsta maximă de 14 ani;
  • Copiii care provin din familii monoparentale (sunt în grija unui singur părinte/reprezentant legal, în urma separării părinților  sau a decesului unui părinte);
  • Copiii a căror părinți execută o pedeapsă privativă de libertate;
  • Copiii care provin din familii cu venituri reduse (suma de cel mult 615 lei pe membru de familie);
  • Copiii cu risc de abandon sau eșec școlar, situații datorate dezinteresului părinților, a problemelor familiale sau a nivelului scăzut de educație al părinților;
  • Copiii care au un grad de dizabilitate.